Competition

1Life Funeral Cover

Closed on: 8 Mar 2019

Ngenela ku 1Life

Umhlobo Wenene FM udibene ne 1Life funeral ukudlala i ‘Yimpilo yakho no1Life funeral’

Ukubhalisa ungangenela ngezantsi okanye u sms (e) u “1Life funeral” ku 45970. Ungaphumelela esakho isabelo kwi R100,000 ngombulelo omkhulu kwabakwa 1Life funeral, umniki inshorensi eyenza ubomu bakho bube lula.

Hlala uphulaphule ku Umhlobo Wenene FM singakutsalela ukuguqula ubomi bakho nge ‘Luthando eguqula ubomi ’ ephisa ngentywenka yemali. Ukhuphiswano lwe ‘It’s Your Life with 1Life Funeral’ lukwezinkqubo zilandelayo;

iBrakfesi Eyondlayo Ekuseni

Khanya Gqiyazana

Sijik 'ilanga

Masigoduke

 

Uyiphathelwa ngabakwa  1Life – Iguqula ubomi

I 1Life yi FSP ethenjwayo negunyazisiweyo .

I SMS yi R1.50. kukho imimiselo nemiqathango
 

Ngenela Apha

1Life

Abakwa 1Life basebenza ngesithembeso esinye esilula kodwa sibe siludlwabevu-sokuguqula ubomi. Bakholelwa ekudaleni amathuba obomi obungcono besenzela abaxhasi babo kwaneentsapho zabo, ngokuthi babanike izisombululo ezilula zezezimali, ezifikelelekayo nezilungisele iimfuno zabo, ezenza ubomi bube lula.

 

Qinisekisa ukuba wena nabosapho lwakho ninokhuseleko oludingekayo ngokwezimali, xa kuthe kwavela ishwangusha lokufa ebomini . Abakwa  1Life baneekhava ezifikelelekayo zobomi, zezigulo ezinobuzaza ezinganyangekiyo , ukuxhwaleka nezomngcwabo, ukanti banayo ne polisi ekhethekileyo eyenzelwe ukukhusela abasetyhini nabantwana. Susa amahla ndenyuka emihla ngemihla , abakwa 1Life iinjongo zabo kukukhawulelana nezidingo zakho ukwenzela izinto zibe lula. Kulula nyhani , yi 1 SMS, umnxeba omnye kwanepolisi enye .

 

SMS (a) u  ‘COVER’ ku 40438 abakwa 1Life bakukutsalela bakwenzele ikhava yezisombulo. Yenjenjalo ke, yizame ze uphole ungqondweni namhlanje.

Tyelela ku  www.1life.co.za ngengcombolo nange  QUOTE  yakwa 1Life.

I 1Life Insurance Ltd. Ngumboneleli weenkonzo zezimali ogunyazisiweyo (FSP 24769).

 

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*