Competition

1Life

Closed on: 22 Jul 2022

Funeral Cover

I 1Life Insurance isebenza ngesiseko esinye nje qwaba kodwa esinobunganga-soku –Guqula ubomi. Banezicwangciso/ii ‘plans’ ezilula, ezifikelelekayo nezenzelwe kanye izidingo zakho ngokwezezimali, kananjalo banazo neenkonzo ezenza abaxhasi babo babe nako ukwenzela abo basenyongweni kubo ubutyebi obakuhlala buhleli izizukulwana ngezizukulwana.

Nge Life khava engafikelela kwi R10 million ene Funeral Cover ehamba neenzuzo ezongezelekileyo ezifikelela kwi R16 000, kwanamabango aphunyezwa emizuzwini emithathu, ungaqinisekisa ukuba wena nabosapho lwakho ninokhuseleko eniludingayo ngokwezezimali, ingakumbi kulamaxesha axhalabisayo.

Namhlanje vumela abakwa 1Life Insurance bakwenzele isicwangciso sekhava ekukhuselayo nekuthoba amaxhala /(Namhlanje vumela abakwa 1Life Insurance bakwenzele i-‘plan’ yekhava ekukhuselayo nekuthoba amaxhala. 2ndOPTION).Sineemveliso ze inshorensi ezihambelana ngqo nezidingo zabo bonke abo Mzantsi Afrika. Sine  Life Insurance, i Funeral Cover, Dread Disease ne Disability khava. SMS-a u ‘1Life Funeral’ku 40438 uyakuthi utsalelwe ngumcebisi oqeqeshiweyo wakwa 1Life akwenzele isicwangciso/i ‘plan’ efanele wena kanye. Yenjenjalo zithathele eyakho ikhava utsho ufumane ukuphumla engqondweni namhlanje! 

Ngengcombolo ezibanzi nangokufumana i KOWUTI/QUOTE ye 1Life Funeral tyelela ku   www.1life.co.za

1Life ngumniki inshorensi yobomi obhalisiweyo nomboneleli weenkonzo zezimali osemthethweni. Imimiselo nemiqathango iyafumaneka online.

1Life – Iguqula ubomi

NGENA APHA

 

All Competitions

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

ADVERTISEMENT

Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...
Complementary Content
CLOSE

Your Name:*

Your Email:*

Your Message:*

Enter Captcha:*